Обиколка на фабриката

Бонипритежава производствените възможности за пълен процес на големи хидравлични багери и грайфери, включително доставка на суровини, обработка на части, сглобяване, отстраняване на грешки и тестване на продукти, покритие и доставка на продукти.